Vé Tàu từ ga Hà Nội đi Vinh

4.5/5 - (88) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Hà Nội đi Vinh có giá khoảng 245,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 319Km với tần suất 8 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Hà Nội đi Vinh, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Vinh.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Vinh, danh sách các tàu chạy từ Ga Hà Nội đi Ga Vinh và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Hà Nội Vinh

Ga Hà Nội

Để đi qua 319Km đường sắt từ Ga Hà Nội đi Vinh, tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 35 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Hà Nội đi Vinh có số hiệu: SE7 , SE5 , SE35 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 , NA1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi Vinh 

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Vinh Tổng thời gian
Tàu SE7 06:00 12:02 6 Giờ 2 phút
Tàu SE5 09:00 15:00 6 Giờ 0 phút
Tàu SE35 13:10 19:40 6 Giờ 30 phút
Tàu SE9 14:30 20:55 6 Giờ 25 phút
Tàu SE3 19:30 01:16 5 Giờ 46 phút
Tàu SE19 20:10 02:02 5 Giờ 52 phút
Tàu SE1 22:20 03:42 5 Giờ 22 phút
Tàu NA1 22:45 05:20 6 Giờ 35 phút

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Vinh

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 245,000 đồng Với 8 chuyến tàu chạy từ Hà Nội tới Vinh mỗi ngày.

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

502,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

532,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

469,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

499,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

463,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

428,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

373,000
8 Ghế phụ GP

178,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

239,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

291,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

301,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE7

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

502,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

502,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

532,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

532,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

467,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

467,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

497,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

497,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

463,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

428,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

373,000
12 Ghế phụ GP

178,000
13 Ngồi cứng NC

212,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

291,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

301,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE5

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE35

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

340,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

371,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

401,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

370,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

340,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

371,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

401,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

370,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

327,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

316,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

272,000
12 Ghế phụ GP

140,000
13 Ngồi mềm điều hòa NML

220,000
14 Ngồi mềm điều hòa NMLV

230,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE35

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

492,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

522,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

454,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

484,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

454,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

420,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

366,000
8 Ghế phụ GP

175,000
9 Ngồi cứng NC

209,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

286,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

296,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE9

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

506,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

536,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

465,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

495,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

459,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

404,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

376,000
8 Ghế phụ GP

212,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

306,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

316,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE3

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE19

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

400,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

430,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

460,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

430,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

370,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

395,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

425,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

400,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

984,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

360,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

340,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

290,000
13 Ghế phụ GP

156,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

290,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

300,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE19

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

506,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

506,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

536,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

536,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

459,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

459,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

489,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

489,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

983,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

459,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

404,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

376,000
13 Ghế phụ GP

212,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

306,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

316,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu SE1

Bảng giá Vé Hà Nội Vinh của tàu NA1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

405,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

442,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

472,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

435,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

380,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

415,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

445,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

410,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

365,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

398,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

340,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

371,000
13 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

285,000
14 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

310,000
15 Ghế phụ GP

160,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML

235,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

245,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Vinh của tàu NA1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Vinh

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Hà Nội, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Hà Nội Vinh online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Hà Nội đi Vinh hoặc qua điện thoại 02473 053 053 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Vinh và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Vinh.

Sau khi đặt vé tàu Hà Nội Vinh online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Vinh

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Hà Nội Vinh qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Hà Nội Vinh. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Hà Nội Vinh của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Vinh

Đại lý bán vé tàu Hà Nội Vinh

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 02473 053 053 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Hà Nội Vinh toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

Vé tàu Hà Nội Vinh

Liên hệ đặt ve tau Hà Nội Vinh trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Hà Nội Vinh giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Hà Nội Vinh

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023