Hướng dẫn mở đại lý bán vé tàu hỏa

Hướng dẫn Thủ tục mở đại lý vé tàu hoả do Đường sắt Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực.
Các cá nhân, tổ chức ngoài ngành đường sắt sẽ được bán vé tàu hỏa qua internet.
Người dân có thể mua vé ở bất cứ đại lý nào chứ không nhất thiết phải đến ga.
Các công ty hoặc cá nhân muốn trở thành đại lý, cần đọc kỹ cách mở đại lý bán vé tàu hỏa.

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Ngọc Hiển Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Ngọc Hiển qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Đầm Dơi Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Đầm Dơi qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Năm Căn, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Năm Căn Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Năm Căn qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Phú Tân, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Phú Tân Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Phú Tân qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Trần Văn Thời Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Trần Văn Thời qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Cái Nước, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Cái Nước Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Cái Nước qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Thới Bình, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện Thới Bình Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Thới Bình qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện U Minh, Cà Mau

Đại lý vé tàu Huyện U Minh Cà Mau đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại U Minh qua điện thoại 02907 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Cà Mau

Đọc tiếp

Đại lý vé tàu tại Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Đại lý vé tàu Huyện Hoà Bình Bạc Liêu đã chuyển sang bán vé tàu trực tuyến tại Hoà Bình qua điện thoại 02917 305 305 và Internet, không còn bán theo cách truyền thống với những cỗ máy in vé cồng kềnh. Để chuyến đi thuận tiện, hành khách nên lựa chọn tìm đúng đại lý chính thức có uy tín bán Vé Tàu Điện Tử của Đường sắt Việt Nam tại Bạc Liêu

Đọc tiếp

0335 023 023