Ga Quán Triều Thái Nguyên

Ga Quán Triều là một điểm của đường sắt Hà Nội – Quán Triều với ga Đường sắt Quán Triều – Núi Hồng. Từ ga Quán Triều, hành khách có thể đón các tuyến tàu đi ga Thái Nguyên, Lưu Xá, Phổ Yên, Trung Giã, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm và Long Biên.

Đọc tiếp

0335 023 023