Ga Bảo Hà Lào Cai

Ga Bảo Hà là một điểm của đường sắt Hà Nội – Lào Cai và nối với ga Lang Thíp với ga Thái Văn. Từ ga Bảo Hà, hành khách có thể đón tàu đi đến các ga Lang Khay, Trái Hút, Mậu A, Yên Bái, Ấm Thượng, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Viên, Gia Lâm và Hà Nội.

Đọc tiếp

0335 023 023