Ga Phổ Yên Thái Nguyên

Ga Phổ Yên là một điểm của đường sắt Hà Nội – Quan Triều và nối với ga Trung Giã với ga Lương Sơn. Từ ga Phổ Yên, hành khách có thể đón các tuyến tàu đi ga Quán Triều, Lưu Xá, Thái Nguyên, Trung Giã, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm và Long Biên.

Đọc tiếp

0335 023 023