Ga Lang Thip Yên Bái

Ga Lang Thip Yên Bái là một điểm của đường sắt Hà Nội – Lào Cai và nối với ga Trái Hút với ga Lang Thip. Từ ga Lang Thip Yên Bái, hành khách có thể đón các tuyến tàu đi ga tại Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Số điện thoại ga Lang Thip … Đọc tiếp

0335 023 023