Chính Sách Đổi Trả & Hoàn Vé

Quy định đổi trả vé tàu sẽ được quy định theo Đường sắt Việt Nam. Thông thường, hành khách có thể yêu cầu đổi trả vé trước khi chuyến tàu khởi hành một khoảng thời gian nhất định.

1. Quy định đổi trả vé tàu

Để đổi vé cho trường hợp cá nhân, hành khách phải thực hiện việc thay đổi trước khi tàu khởi hành ít nhất 24 giờ. Trong trường hợp này, mức phí thay đổi là 20.000 đồng cho mỗi vé. Tuy nhiên, nếu hành khách yêu cầu thay đổi vé trong khoảng thời gian dưới 24 giờ trước khi tàu khởi hành, thì việc thay đổi vé không được áp dụng.

Trong trường hợp này, mức phí hoàn trả sẽ chiếm 10% giá trị của vé ban đầu. Nếu hành khách muốn hoàn trả vé trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến dưới 24 giờ trước khi tàu khởi hành, thì mức phí hoàn trả sẽ là 20% giá trị của vé ban đầu. Tuy nhiên, nếu hành khách yêu cầu hoàn trả vé trong khoảng thời gian ít hơn 4 giờ trước khi tàu khởi hành, thì không thể hoàn trả vé.

Đối với vé tập thể, hành khách phải hoàn trả vé trước khi tàu khởi hành ít nhất 72 giờ. Trong trường hợp này, mức phí hoàn trả là 10% giá trị của vé ban đầu. Nếu hành khách muốn hoàn trả vé trong khoảng thời gian từ 24 giờ đến dưới 72 giờ trước khi tàu khởi hành, thì mức phí hoàn trả là 20% giá trị của vé ban đầu. Tuy nhiên, nếu hành khách yêu cầu hoàn trả vé trong khoảng thời gian ít hơn 24 giờ trước khi tàu khởi hành, thì không thể hoàn trả vé.

Đối với việc hoàn trả vé, hành khách có thể mua và thanh toán vé tàu online thông qua trang web bán vé của ngành Đường sắt, ứng dụng bán vé hoặc các ứng dụng mua vé tàu hỏa từ các đối tác thứ ba. Hành khách có thể hoàn trả vé trực tuyến thông qua trang web bán vé của Đường sắt hoặc có thể đến trực tiếp nhà ga.

Vào dịp Lễ, Tết ngành Đường sắt sẽ có mức phí đổi trả khác với ngày thường!

2. Cách thức đổi trả vé tàu

  • Đổi, trả trực tiếp tại ga tàu
  • Đổi, trả vé tàu trực tuyến
  • Nếu quý khách đặt vé tàu tại hệ thống liên hệ của vetau.alltours.vn sẽ được hỗ trợ đổi trả ngay mà không cần phải ra ga tàu.

Vetau.alltours.vn

0335 023 023