Vé Tàu từ ga Đà Nẵng đi Đồng Hới

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Đà Nẵng đi Đồng Hới có giá khoảng 234,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 269Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đà Nẵng đi Đồng Hới, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0236 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Đồng Hới.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đà Nẵng Đồng Hới, danh sách các tàu chạy từ Ga Đà Nẵng đi Ga Đồng Hới và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Ga Đà Nẵng

Để đi qua 269Km đường sắt từ Ga Đà Nẵng đi Đồng Hới, tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 39 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đà Nẵng đi Đồng Hới có số hiệu: SE6 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 , SE8 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đà Nẵng đi Đồng Hới 

Tên tàu Ga Đà Nẵng Ga Đồng Hới Tổng thời gian
Tàu SE6 02:23 08:27 6 Giờ 4 phút
Tàu SE10 10:03 16:04 6 Giờ 1 phút
Tàu SE4 12:49 18:28 5 Giờ 39 phút
Tàu SE2 13:55 19:20 5 Giờ 25 phút
Tàu SE20 18:45 00:38 5 Giờ 53 phút
Tàu SE8 23:04 04:43 5 Giờ 39 phút

Giá vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Đồng Hới

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 234,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đà Nẵng tới Đồng Hới mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

346,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

346,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

346,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

346,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

323,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

323,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

323,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

323,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

320,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

297,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

260,000
12 Ghế phụ GP

137,000
13 Ngồi cứng NC

161,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

224,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

224,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE6

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

340,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

340,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

314,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

314,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

314,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

291,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

255,000
8 Ngồi cứng NC

159,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

178,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

220,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

220,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE10

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

354,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

354,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

325,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

325,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

321,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

284,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

265,000
8 Ghế phụ GP

178,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

252,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

252,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE4

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

354,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

354,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

354,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

354,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

321,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

321,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

321,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

321,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

678,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

321,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

284,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

265,000
13 Ghế phụ GP

178,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

252,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

252,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE2

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

315,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

340,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

340,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

315,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

295,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

325,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

325,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

295,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

655,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

280,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

265,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

235,000
13 Ghế phụ GP

136,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

220,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

230,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

230,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

220,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE20

Bảng giá Vé Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

382,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

382,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

357,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

357,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

352,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

326,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

286,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

196,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

234,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

234,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới của tàu SE8

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Đồng Hới hoặc qua điện thoại 0236 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Đồng Hới và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đà Nẵng Đến Ga Đồng Hới.

Sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đà Nẵng Đồng Hới của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0236 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

Vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Đồng Hới trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đà Nẵng Đồng Hới

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023