Vé Tàu từ ga Vinh đi Nam Định

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Vinh đi Nam Định có giá khoảng 200,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 232Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Vinh đi Nam Định, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0238 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Vinh đi Nam Định.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Vinh Nam Định, danh sách các tàu chạy từ Ga Vinh đi Ga Nam Định và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Vinh Nam Định

Ga Vinh

Để đi qua 232Km đường sắt từ Ga Vinh đi Nam Định, tàu chạy hết khoảng 4 Giờ 7 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Vinh đi Nam Định có số hiệu: SE20 , SE8 , SE6 , SE10 , SE4 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Vinh đi Nam Định 

Tên tàu Ga Vinh Ga Nam Định Tổng thời gian
Tàu SE20 05:41 10:02 4 Giờ 21 phút
Tàu SE8 09:28 13:44 4 Giờ 16 phút
Tàu SE6 12:51 17:22 4 Giờ 31 phút
Tàu SE10 20:58 02:13 5 Giờ 15 phút
Tàu SE4 22:47 03:04 4 Giờ 17 phút
Tàu SE2 23:42 03:49 4 Giờ 7 phút

Giá vé tàu từ ga Vinh đi Nam Định

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 200,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Vinh tới Nam Định mỗi ngày.

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

275,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

300,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

300,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

275,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

260,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

280,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

280,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

260,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

726,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

245,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

235,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

210,000
13 Ghế phụ GP

120,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

195,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

205,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

205,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

195,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE20

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

343,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

343,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

323,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

323,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

319,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

291,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

252,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

173,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

216,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

216,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE8

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

343,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

343,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

343,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

343,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

323,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

323,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

323,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

323,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

319,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

291,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

252,000
12 Ghế phụ GP

133,000
13 Ngồi cứng NC

156,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

216,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

216,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE6

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

330,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

330,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

309,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

309,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

308,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

280,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

243,000
8 Ngồi cứng NC

154,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

171,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

212,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

212,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE10

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

316,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

316,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

295,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

295,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

288,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

265,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

233,000
8 Ghế phụ GP

146,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

213,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

213,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE4

Bảng giá Vé Vinh Nam Định của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

316,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

316,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

316,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

316,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

292,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

292,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

292,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

292,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

602,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

288,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

265,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

233,000
13 Ghế phụ GP

146,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

200,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

213,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

213,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

200,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh Nam Định của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Vinh Nam Định

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Nghệ An, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Vinh Nam Định online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Vinh đi Nam Định hoặc qua điện thoại 0238 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Vinh, ga đến: Nam Định và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Vinh Đến Ga Nam Định.

Sau khi đặt vé tàu Vinh Nam Định online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Vinh Nam Định

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Vinh Nam Định qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Vinh Nam Định. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Vinh Nam Định của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Vinh Nam Định

Đại lý bán vé tàu Vinh Nam Định

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Vinh hoặc ra Ga Vinh mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0238 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Vinh Nam Định toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0238 7 305 305

Vé tàu Vinh Nam Định

Liên hệ đặt ve tau Vinh Nam Định trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Vinh Nam Định giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Vinh Nam Định

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023