Vé Tàu từ ga Nha Trang đi Sài Gòn

4.5/5 - (89) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Nha Trang đi Sài Gòn có giá khoảng 398,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 411Km với tần suất 9 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Nha Trang đi Sài Gòn, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Ga Nha Trang đi Ga Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Ga Nha Trang

Để đi qua 411Km đường sắt từ Ga Nha Trang đi Sài Gòn, tàu chạy hết khoảng 7 Giờ 19 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Nha Trang đi Sài Gòn có số hiệu: SE7 , SE5 , SNT5 , SE9 , SNT1 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Nha Trang đi Sài Gòn 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE7 08:39 16:10 7 Giờ 31 phút
Tàu SE5 10:51 18:38 7 Giờ 47 phút
Tàu SNT5 12:40 21:45 9 Giờ 5 phút
Tàu SE9 18:19 02:47 8 Giờ 28 phút
Tàu SNT1 19:20 03:35 8 Giờ 15 phút
Tàu SQN1 20:10 04:00 7 Giờ 50 phút
Tàu SE21 20:43 05:20 8 Giờ 37 phút
Tàu SE3 21:12 04:45 7 Giờ 33 phút
Tàu SE1 22:26 05:45 7 Giờ 19 phút

Giá vé tàu từ ga Nha Trang đi Sài Gòn

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 398,000 đồng Với 9 chuyến tàu chạy từ Nha Trang tới Sài Gòn mỗi ngày.

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

523,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

553,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

489,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

519,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

483,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

446,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

389,000
8 Ghế phụ GP

184,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

238,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

303,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

313,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE7

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

535,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

535,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

565,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

565,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

498,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

498,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

528,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

528,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

494,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

457,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

398,000
12 Ghế phụ GP

187,000
13 Ngồi cứng NC

224,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

309,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

319,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE5

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SNT5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

565,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

595,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

510,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

540,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

505,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

437,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

380,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML

287,000
9 Ngồi mềm điều hòa NMLV

297,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SNT5

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

492,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

522,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

454,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

484,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

454,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

420,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

366,000
8 Ghế phụ GP

175,000
9 Ngồi cứng NC

209,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

286,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

296,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE9

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SNT1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLv1

10,000
2 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1

720,000
3 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1v

750,000
4 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2

646,000
5 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2v

676,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T1VIP BnLvT1

644,000
7 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP BnLvT2

556,000
8 Nằm khoang6 điều hòa T3VIP BnLvT3

480,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

369,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

379,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SNT1

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SQN1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

680,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

710,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

610,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

640,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

608,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

525,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

455,000
8 Ghế phụ GP

187,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

246,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

325,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

335,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SQN1

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

709,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

739,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

614,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

644,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

605,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

526,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

437,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

324,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

380,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

395,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

405,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

390,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE21

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

741,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

771,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

678,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

708,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

669,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

588,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

546,000
8 Ghế phụ GP

260,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

399,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

409,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE3

Bảng giá Vé Nha Trang Sài Gòn của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

721,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

751,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

652,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

682,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,382,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

652,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

573,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

532,000
9 Ghế phụ GP

253,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

388,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

398,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Sài Gòn của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Khánh Hòa, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Sài Gòn online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Sài Gòn hoặc qua điện thoại 0258 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Sài Gòn và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Sài Gòn.

Sau khi đặt vé tàu Nha Trang Sài Gòn online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Nha Trang Sài Gòn qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Nha Trang Sài Gòn. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Nha Trang Sài Gòn của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Đại lý bán vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0258 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Sài Gòn toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0258 7 305 305

Vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Sài Gòn trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Nha Trang Sài Gòn giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Nha Trang Sài Gòn

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023