Vé Tàu từ ga Nha Trang đi Quảng Ngãi

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Nha Trang đi Quảng Ngãi có giá khoảng 296,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 387Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Nha Trang đi Quảng Ngãi, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Quảng Ngãi.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Quảng Ngãi, danh sách các tàu chạy từ Ga Nha Trang đi Ga Quảng Ngãi và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Ga Nha Trang

Để đi qua 387Km đường sắt từ Ga Nha Trang đi Quảng Ngãi, tàu chạy hết khoảng 7 Giờ 9 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Nha Trang đi Quảng Ngãi có số hiệu: SE4 , SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Nha Trang đi Quảng Ngãi 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Quảng Ngãi Tổng thời gian
Tàu SE4 03:21 09:59 6 Giờ 38 phút
Tàu SE2 04:54 11:17 6 Giờ 23 phút
Tàu SE8 13:33 20:21 6 Giờ 48 phút
Tàu SE6 16:23 23:42 7 Giờ 19 phút
Tàu SE22 20:04 03:21 7 Giờ 17 phút
Tàu SE10 23:51 07:00 7 Giờ 9 phút

Giá vé tàu từ ga Nha Trang đi Quảng Ngãi

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 296,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Nha Trang tới Quảng Ngãi mỗi ngày.

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

553,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

583,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

508,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

538,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

501,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

441,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

411,000
8 Ghế phụ GP

234,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

340,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE4

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

583,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

613,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

527,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

557,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,106,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

528,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

464,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

432,000
9 Ghế phụ GP

234,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

357,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

367,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE2

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

474,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

504,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

443,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

473,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

438,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

405,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

353,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

238,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

303,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

313,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE8

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

455,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

455,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

485,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

485,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

423,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

423,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

453,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

453,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

420,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

388,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

339,000
12 Ghế phụ GP

178,000
13 Ngồi cứng NC

212,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

291,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

301,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE6

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

566,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

596,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

491,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

521,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

484,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

422,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

351,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

267,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

312,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

324,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

334,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

322,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE22

Bảng giá Vé Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

446,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

476,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

412,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

442,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

412,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

381,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

333,000
8 Ngồi cứng NC

209,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

235,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

286,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

296,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi của tàu SE10

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Khánh Hòa, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Quảng Ngãi hoặc qua điện thoại 0258 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Quảng Ngãi và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Quảng Ngãi.

Sau khi đặt vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Nha Trang Quảng Ngãi của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Đại lý bán vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0258 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0258 7 305 305

Vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Quảng Ngãi trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Nha Trang Quảng Ngãi

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023