Vé Tàu từ ga Long Khánh đi Nha Trang

4.5/5 - (87) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Long Khánh đi Nha Trang có giá khoảng 346,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 334Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Long Khánh đi Nha Trang, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0251 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Long Khánh đi Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Long Khánh Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Ga Long Khánh đi Ga Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Long Khánh Nha Trang

Ga Long Khánh

Để đi qua 334Km đường sắt từ Ga Long Khánh đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 40 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Long Khánh đi Nha Trang có số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Long Khánh đi Nha Trang 

Tên tàu Ga Long Khánh Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE8 07:45 13:18 5 Giờ 33 phút
Tàu SE6 10:44 16:16 5 Giờ 32 phút
Tàu SE22 13:39 19:57 6 Giờ 18 phút
Tàu SE10 16:30 23:44 7 Giờ 14 phút
Tàu SQN4 20:49 02:52 6 Giờ 3 phút
Tàu SE4 21:34 03:14 5 Giờ 40 phút

Giá vé tàu từ ga Long Khánh đi Nha Trang

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 346,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Long Khánh tới Nha Trang mỗi ngày.

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

396,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

426,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

370,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

400,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

366,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

339,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

296,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

194,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

232,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

242,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SE8

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

396,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

396,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

426,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

426,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

369,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

369,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

399,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

399,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

366,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

339,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

296,000
12 Ghế phụ GP

147,000
13 Ngồi cứng NC

174,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

232,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

242,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SE6

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

540,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

570,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

469,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

499,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

462,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

403,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

336,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

255,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

299,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

310,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

320,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

309,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SE22

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

389,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

419,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

359,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

389,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

359,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

333,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

291,000
8 Ngồi cứng NC

171,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

191,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

238,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

238,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SE10

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SQN4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

430,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

460,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

392,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

422,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

387,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

336,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

292,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

185,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

230,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

240,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SQN4

Bảng giá Vé Long Khánh Nha Trang của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

630,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

660,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

577,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

607,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

570,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

501,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

466,000
8 Ghế phụ GP

231,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

336,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

346,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Nha Trang của tàu SE4

Hướng dẫn đặt vé tàu Long Khánh Nha Trang

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Long Khánh Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Long Khánh đi Nha Trang hoặc qua điện thoại 0251 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Long Khánh, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Long Khánh Đến Ga Nha Trang.

Sau khi đặt vé tàu Long Khánh Nha Trang online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Long Khánh Nha Trang

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Long Khánh Nha Trang qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Long Khánh Nha Trang. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Long Khánh Nha Trang của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Long Khánh Nha Trang

Đại lý bán vé tàu Long Khánh Nha Trang

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Long Khánh hoặc ra Ga Long Khánh mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Long Khánh Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

Vé tàu Long Khánh Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Long Khánh Nha Trang trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Long Khánh Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Long Khánh Nha Trang

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023