Vé Tàu từ ga Long Khánh đi Diêu Trì

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Long Khánh đi Diêu Trì có giá khoảng 447,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 553Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Long Khánh đi Diêu Trì, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0251 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Long Khánh đi Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Long Khánh Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Ga Long Khánh đi Ga Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Ga Long Khánh

Để đi qua 553Km đường sắt từ Ga Long Khánh đi Diêu Trì, tàu chạy hết khoảng 9 Giờ 23 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Long Khánh đi Diêu Trì có số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Long Khánh đi Diêu Trì 

Tên tàu Ga Long Khánh Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SE8 07:45 17:12 9 Giờ 27 phút
Tàu SE6 10:44 20:43 9 Giờ 59 phút
Tàu SE22 13:39 00:07 10 Giờ 28 phút
Tàu SE10 16:30 03:33 11 Giờ 3 phút
Tàu SQN4 20:49 07:33 10 Giờ 44 phút
Tàu SE4 21:34 06:57 9 Giờ 23 phút

Giá vé tàu từ ga Long Khánh đi Diêu Trì

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 447,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Long Khánh tới Diêu Trì mỗi ngày.

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

576,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

606,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

538,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

568,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

531,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

491,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

428,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

286,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

366,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

376,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SE8

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

576,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

576,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

606,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

606,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

536,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

536,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

566,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

566,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

531,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

491,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

428,000
12 Ghế phụ GP

218,000
13 Ngồi cứng NC

252,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

366,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

376,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SE6

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

707,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

737,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

612,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

642,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

604,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

525,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

436,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

329,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

386,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

402,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

412,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

396,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SE22

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

566,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

596,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

521,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

551,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

521,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

482,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

420,000
8 Ngồi cứng NC

247,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

281,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

359,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

369,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SE10

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SQN4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

576,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

606,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

526,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

556,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

518,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

448,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

390,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

302,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

312,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SQN4

Bảng giá Vé Long Khánh Diêu Trì của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

748,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

778,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

685,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

715,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

675,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

593,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

552,000
8 Ghế phụ GP

284,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

437,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

447,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Long Khánh Diêu Trì của tàu SE4

Hướng dẫn đặt vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Long Khánh Diêu Trì online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Long Khánh đi Diêu Trì hoặc qua điện thoại 0251 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Long Khánh, ga đến: Diêu Trì và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Long Khánh Đến Ga Diêu Trì.

Sau khi đặt vé tàu Long Khánh Diêu Trì online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Long Khánh Diêu Trì qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Long Khánh Diêu Trì. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Long Khánh Diêu Trì của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Đại lý bán vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Long Khánh hoặc ra Ga Long Khánh mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Long Khánh Diêu Trì toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

Vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Long Khánh Diêu Trì trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Long Khánh Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Long Khánh Diêu Trì

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023