Vé Tàu từ ga Đồng Hới đi Nam Định

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Đồng Hới đi Nam Định có giá khoảng 397,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 435Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đồng Hới đi Nam Định, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0232 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đồng Hới đi Nam Định.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đồng Hới Nam Định, danh sách các tàu chạy từ Ga Đồng Hới đi Ga Nam Định và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đồng Hới Nam Định

Ga Đồng Hới

Để đi qua 435Km đường sắt từ Ga Đồng Hới đi Nam Định, tàu chạy hết khoảng 8 Giờ 9 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đồng Hới đi Nam Định có số hiệu: SE20 , SE8 , SE6 , SE10 , SE4 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đồng Hới đi Nam Định 

Tên tàu Ga Đồng Hới Ga Nam Định Tổng thời gian
Tàu SE20 00:53 10:02 9 Giờ 9 phút
Tàu SE8 04:55 13:44 8 Giờ 49 phút
Tàu SE6 08:42 17:22 8 Giờ 40 phút
Tàu SE10 16:25 02:13 9 Giờ 48 phút
Tàu SE4 18:40 03:04 8 Giờ 24 phút
Tàu SE2 19:40 03:49 8 Giờ 9 phút

Giá vé tàu từ ga Đồng Hới đi Nam Định

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 397,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đồng Hới tới Nam Định mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

490,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

535,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

565,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

520,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

460,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

505,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

535,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

490,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,015,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

440,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

415,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

350,000
13 Ghế phụ GP

196,000
14 Ngồi cứng điều hòa NCL

255,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

340,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE20

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

626,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

656,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

584,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

614,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

577,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

533,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

463,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

281,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

359,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

369,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE8

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

638,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

638,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

668,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

668,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

592,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

592,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

622,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

622,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

588,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

543,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

472,000
12 Ghế phụ GP

218,000
13 Ngồi cứng NC

252,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

366,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

376,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE6

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

625,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

655,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

576,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

606,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

577,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

533,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

463,000
8 Ngồi cứng NC

247,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

281,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

359,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

369,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE10

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

634,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

664,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

582,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

612,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

574,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

505,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

470,000
8 Ghế phụ GP

253,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

387,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

397,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE4

Bảng giá Vé Đồng Hới Nam Định của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

634,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

634,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

664,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

664,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

573,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

573,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

603,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

603,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,208,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

574,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

505,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

470,000
13 Ghế phụ GP

253,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

387,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

397,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Đồng Hới Nam Định

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Quảng Bình, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đồng Hới Nam Định online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đồng Hới đi Nam Định hoặc qua điện thoại 0232 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đồng Hới, ga đến: Nam Định và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đồng Hới Đến Ga Nam Định.

Sau khi đặt vé tàu Đồng Hới Nam Định online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đồng Hới Nam Định

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đồng Hới Nam Định qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đồng Hới Nam Định. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đồng Hới Nam Định của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đồng Hới Nam Định

Đại lý bán vé tàu Đồng Hới Nam Định

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đồng Hới hoặc ra Ga Đồng Hới mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0232 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đồng Hới Nam Định toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0232 7 305 305

Vé tàu Đồng Hới Nam Định

Liên hệ đặt ve tau Đồng Hới Nam Định trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đồng Hới Nam Định giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đồng Hới Nam Định

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023