Vé Tàu từ ga Đông Hà đi Thanh Hoá

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Đông Hà đi Thanh Hoá có giá khoảng 350,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 447Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đông Hà đi Thanh Hoá, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0233 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đông Hà đi Thanh Hoá.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đông Hà Thanh Hoá, danh sách các tàu chạy từ Ga Đông Hà đi Ga Thanh Hoá và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Ga Đông Hà

Để đi qua 447Km đường sắt từ Ga Đông Hà đi Thanh Hoá, tàu chạy hết khoảng 9 Giờ 2 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đông Hà đi Thanh Hoá có số hiệu: SE8 , SE6 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đông Hà đi Thanh Hoá 

Tên tàu Ga Đông Hà Ga Thanh Hoá Tổng thời gian
Tàu SE8 02:56 11:53 8 Giờ 57 phút
Tàu SE6 06:17 15:30 9 Giờ 13 phút
Tàu SE10 14:22 00:05 9 Giờ 43 phút
Tàu SE4 16:46 01:17 8 Giờ 31 phút
Tàu SE2 17:41 02:14 8 Giờ 33 phút
Tàu SE20 22:56 07:58 9 Giờ 2 phút

Giá vé tàu từ ga Đông Hà đi Thanh Hoá

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 350,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đông Hà tới Thanh Hoá mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

611,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

641,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

571,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

601,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

564,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

521,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

453,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

275,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

351,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

361,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE8

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

642,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

642,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

672,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

672,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

596,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

596,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

626,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

626,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

592,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

547,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

475,000
12 Ghế phụ GP

218,000
13 Ngồi cứng NC

253,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

368,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

378,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE6

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

630,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

660,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

580,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

610,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

581,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

536,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

467,000
8 Ngồi cứng NC

249,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

283,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

362,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

372,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE10

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

638,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

668,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

585,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

615,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

577,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

507,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

472,000
8 Ghế phụ GP

260,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

397,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

407,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE4

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

638,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

638,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

668,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

668,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

577,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

577,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

607,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

607,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,216,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

577,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

507,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

472,000
13 Ghế phụ GP

260,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

397,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

407,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE2

Bảng giá Vé Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

515,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

565,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

595,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

545,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

485,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

530,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

560,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

515,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,070,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

460,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

435,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

365,000
13 Ghế phụ GP

204,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

340,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

355,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

365,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Thanh Hoá của tàu SE20

Hướng dẫn đặt vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Quảng Trị, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đông Hà Thanh Hoá online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đông Hà đi Thanh Hoá hoặc qua điện thoại 0233 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đông Hà, ga đến: Thanh Hoá và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đông Hà Đến Ga Thanh Hoá.

Sau khi đặt vé tàu Đông Hà Thanh Hoá online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đông Hà Thanh Hoá qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đông Hà Thanh Hoá. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đông Hà Thanh Hoá của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Đại lý bán vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đông Hà hoặc ra Ga Đông Hà mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0233 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đông Hà Thanh Hoá toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0233 7 305 305

Vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Liên hệ đặt ve tau Đông Hà Thanh Hoá trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đông Hà Thanh Hoá giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đông Hà Thanh Hoá

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023