Vé Tàu từ ga Diêu Trì đi Sài Gòn

4.5/5 - (87) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Diêu Trì đi Sài Gòn có giá khoảng 531,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 630Km với tần suất 7 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Diêu Trì đi Sài Gòn, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Sài Gòn.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Sài Gòn, danh sách các tàu chạy từ Ga Diêu Trì đi Ga Sài Gòn và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Ga Diêu Trì

Để đi qua 630Km đường sắt từ Ga Diêu Trì đi Sài Gòn, tàu chạy hết khoảng 10 Giờ 54 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Diêu Trì đi Sài Gòn có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Diêu Trì đi Sài Gòn 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Sài Gòn Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 16:10 11 Giờ 38 phút
Tàu SE5 07:00 18:38 11 Giờ 38 phút
Tàu SE9 13:56 02:47 12 Giờ 51 phút
Tàu SQN1 15:15 04:00 12 Giờ 45 phút
Tàu SE21 16:15 05:20 13 Giờ 5 phút
Tàu SE3 17:31 04:45 11 Giờ 14 phút
Tàu SE1 18:51 05:45 10 Giờ 54 phút

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Sài Gòn

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 531,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Diêu Trì tới Sài Gòn mỗi ngày.

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

655,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

685,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

611,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

641,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

604,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

558,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

485,000
8 Ghế phụ GP

232,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

308,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

394,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

404,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE7

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

630,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

630,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

660,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

660,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

586,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

586,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

616,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

616,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

581,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

537,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

467,000
12 Ghế phụ GP

225,000
13 Ngồi cứng NC

261,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

379,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

389,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE5

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

618,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

648,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

570,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

600,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

570,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

527,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

458,000
8 Ghế phụ GP

221,000
9 Ngồi cứng NC

256,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

372,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

382,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE9

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SQN1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

785,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

815,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

704,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

734,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

702,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

605,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

524,000
8 Ghế phụ GP

210,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

282,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

374,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

384,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SQN1

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

814,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

844,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

704,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

734,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

695,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

602,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

500,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

356,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

419,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

436,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

446,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

429,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE21

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

847,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

877,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

776,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

806,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

766,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

673,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

624,000
8 Ghế phụ GP

320,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

493,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

503,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE3

Bảng giá Vé Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

878,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

908,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

792,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

822,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,696,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

793,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

696,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

647,000
9 Ghế phụ GP

336,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

521,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

531,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Sài Gòn của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Sài Gòn hoặc qua điện thoại 0256 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Sài Gòn và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Sài Gòn.

Sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Diêu Trì Sài Gòn của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0256 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Sài Gòn toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0256 7 305 305

Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Sài Gòn trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Diêu Trì Sài Gòn giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Diêu Trì Sài Gòn

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023