Vé Tàu từ ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi có giá khoảng 148,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 168Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Diêu Trì đi Quảng Ngãi, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Quảng Ngãi, danh sách các tàu chạy từ Ga Diêu Trì đi Ga Quảng Ngãi và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Ga Diêu Trì

Để đi qua 168Km đường sắt từ Ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi, tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 44 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Diêu Trì đi Quảng Ngãi có số hiệu: SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE8 , SE6 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Quảng Ngãi Tổng thời gian
Tàu SE22 00:22 03:21 2 Giờ 59 phút
Tàu SE10 03:48 07:00 3 Giờ 12 phút
Tàu SE4 07:09 09:59 2 Giờ 50 phút
Tàu SE2 08:39 11:17 2 Giờ 38 phút
Tàu SE8 17:27 20:21 2 Giờ 54 phút
Tàu SE6 20:58 23:42 2 Giờ 44 phút

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 148,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Diêu Trì tới Quảng Ngãi mỗi ngày.

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

237,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

237,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

219,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

219,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

216,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

191,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

164,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

136,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

155,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

160,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

160,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

155,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE22

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

213,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

213,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

198,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

198,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

198,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

186,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

165,000
8 Ngồi cứng NC

110,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

121,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

146,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

146,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE10

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

251,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

251,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

231,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

231,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

239,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

214,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

201,000
8 Ghế phụ GP

122,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

171,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

171,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE4

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

258,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

258,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

235,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

235,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

600,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

235,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

220,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

206,000
9 Ghế phụ GP

124,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

175,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

175,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE2

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

216,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

216,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

204,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

204,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

201,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

189,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

168,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

122,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

148,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

148,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE8

Bảng giá Vé Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

216,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

216,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

216,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

216,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

203,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

203,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

203,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

203,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

201,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

189,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

168,000
12 Ghế phụ GP

67,000
13 Ngồi cứng NC

111,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

148,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

148,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi của tàu SE6

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi hoặc qua điện thoại 0256 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Quảng Ngãi và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Quảng Ngãi.

Sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Diêu Trì Quảng Ngãi của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0256 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0256 7 305 305

Vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Quảng Ngãi trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Diêu Trì Quảng Ngãi

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023