skip to Main Content

Vé tàu từ Ga Diêu Trì đi Huế có giá khoảng 342,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 408Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Diêu Trì đi Huế, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Huế.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Huế, danh sách các tàu chạy từ Ga Diêu Trì đi Ga Huế và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Diêu Trì Huế

Ga Diêu Trì

Để đi qua 408Km đường sắt từ Ga Diêu Trì đi Huế, tàu chạy hết khoảng 7 Giờ 54 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Diêu Trì đi Huế có số hiệu: SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE8 , SE6 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Diêu Trì đi Huế 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Huế Tổng thời gian
Tàu SE22 00:22 10:10 9 Giờ 48 phút
Tàu SE10 03:48 12:58 9 Giờ 10 phút
Tàu SE4 07:09 15:26 8 Giờ 17 phút
Tàu SE2 08:39 16:19 7 Giờ 40 phút
Tàu SE8 17:27 01:34 8 Giờ 7 phút
Tàu SE6 20:58 04:52 7 Giờ 54 phút

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Huế

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 342,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Diêu Trì tới Huế mỗi ngày.

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

533,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

563,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

462,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

492,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

456,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

397,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

331,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

263,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

308,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

320,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

330,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

318,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE22

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

523,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

553,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

481,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

511,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

482,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

446,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

389,000
8 Ngồi cứng NC

229,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

249,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

317,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

327,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE10

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

492,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

522,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

451,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

481,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

445,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

392,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

366,000
8 Ghế phụ GP

230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

335,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

345,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE4

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

502,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

532,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

455,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

485,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

974,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

455,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

401,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

373,000
9 Ghế phụ GP

235,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

342,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

352,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE2

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

533,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

563,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

497,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

527,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

492,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

455,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

396,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

253,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

323,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

333,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE8

Bảng giá Vé Diêu Trì Huế của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

549,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

549,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

579,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

579,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

510,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

510,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

540,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

540,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

506,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

468,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

407,000
12 Ghế phụ GP

199,000
13 Ngồi cứng NC

239,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

332,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

342,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Huế của tàu SE6

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Huế

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Huế online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Huế hoặc qua điện thoại 0256 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Huế và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Huế.

Sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Huế online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Huế

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Huế qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Diêu Trì Huế. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Diêu Trì Huế của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Huế

Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Huế

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0256 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Huế toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0256 7 305 305

Vé tàu Diêu Trì Huế

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Huế trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Diêu Trì Huế giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Diêu Trì Huế

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
Vetau.Alltours.Vn của trung tâm thông tin du lịch Alltours
Nằm ở 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Vì vậy khi liên hệ với chúng tôi bạn có được Vé tàu giá rẻ và chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

FANPAGE
Phòng vé Ga Sài Gòn

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ CHí Minh -  02873 053 053
Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053 
Chi nhánh Nghệ An: 203 Tòa nhà A4 Handico 30, Đại lộ, V.I. Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An - 02387 305 305

Mobile: 0335 023 023
Email: Alltours.vn@gmail.com

0335 023 023