Vé Tàu từ ga Bình Thuận đi Diêu Trì

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Bình Thuận đi Diêu Trì có giá khoảng 395,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 455Km với tần suất 7 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Bình Thuận đi Diêu Trì, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0252 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Bình Thuận đi Diêu Trì.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Bình Thuận Diêu Trì, danh sách các tàu chạy từ Ga Bình Thuận đi Ga Diêu Trì và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Ga Bình Thuận

Để đi qua 455Km đường sắt từ Ga Bình Thuận đi Diêu Trì, tàu chạy hết khoảng 7 Giờ 37 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Bình Thuận đi Diêu Trì có số hiệu: SE2 , SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Bình Thuận đi Diêu Trì 

Tên tàu Ga Bình Thuận Ga Diêu Trì Tổng thời gian
Tàu SE2 01:10 08:27 7 Giờ 17 phút
Tàu SE8 09:31 17:12 7 Giờ 41 phút
Tàu SE6 12:30 20:43 8 Giờ 13 phút
Tàu SE22 15:55 00:07 8 Giờ 12 phút
Tàu SE10 18:42 03:33 8 Giờ 51 phút
Tàu SQN4 22:35 07:33 8 Giờ 58 phút
Tàu SE4 23:20 06:57 7 Giờ 37 phút

Giá vé tàu từ ga Bình Thuận đi Diêu Trì

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 395,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Bình Thuận tới Diêu Trì mỗi ngày.

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

599,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

629,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

541,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

571,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,138,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

542,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

476,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

443,000
9 Ghế phụ GP

252,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

385,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

395,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE2

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

479,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

509,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

449,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

479,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

442,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

410,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

358,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

241,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

306,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

316,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE8

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

479,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

479,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

509,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

509,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

446,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

446,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

476,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

476,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

442,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

410,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

358,000
12 Ghế phụ GP

186,000
13 Ngồi cứng NC

222,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

306,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

316,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE6

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

587,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

617,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

509,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

539,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

502,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

437,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

364,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

276,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

323,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

336,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

346,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

333,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE22

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

470,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

500,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

434,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

464,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

434,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

402,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

350,000
8 Ngồi cứng NC

219,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

236,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

301,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

311,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE10

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SQN4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

438,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

468,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

400,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

430,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

395,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

343,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

300,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

190,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

233,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

243,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SQN4

Bảng giá Vé Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

599,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

629,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

549,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

579,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

542,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

476,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

443,000
8 Ghế phụ GP

252,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

385,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

395,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Diêu Trì của tàu SE4

Hướng dẫn đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Thuận, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Bình Thuận đi Diêu Trì hoặc qua điện thoại 0252 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Bình Thuận, ga đến: Diêu Trì và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Bình Thuận Đến Ga Diêu Trì.

Sau khi đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Bình Thuận Diêu Trì của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Đại lý bán vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Bình Thuận hoặc ra Ga Bình Thuận mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0252 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Bình Thuận Diêu Trì toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0252 7 305 305

Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Liên hệ đặt ve tau Bình Thuận Diêu Trì trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Bình Thuận Diêu Trì giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Bình Thuận Diêu Trì

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023