Vé Tàu từ ga Biên Hòa đi Tháp Chàm

4.5/5 - (90) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Biên Hòa đi Tháp Chàm có giá khoảng 346,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 289Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Biên Hòa đi Tháp Chàm, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0251 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Tháp Chàm.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Biên Hòa Tháp Chàm, danh sách các tàu chạy từ Ga Biên Hòa đi Ga Tháp Chàm và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Ga Biên Hòa

Để đi qua 289Km đường sắt từ Ga Biên Hòa đi Tháp Chàm, tàu chạy hết khoảng 4 Giờ 42 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Biên Hòa đi Tháp Chàm có số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SNT2 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Biên Hòa đi Tháp Chàm 

Tên tàu Ga Biên Hòa Ga Tháp Chàm Tổng thời gian
Tàu SE8 06:44 11:45 5 Giờ 1 phút
Tàu SE6 09:42 14:42 5 Giờ 0 phút
Tàu SE22 12:37 18:11 5 Giờ 34 phút
Tàu SE10 15:28 21:21 5 Giờ 53 phút
Tàu SNT2 21:17 04:00 6 Giờ 43 phút
Tàu SE2 22:34 03:16 4 Giờ 42 phút

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Tháp Chàm

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 346,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Biên Hòa tới Tháp Chàm mỗi ngày.

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

387,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

387,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

362,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

362,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

358,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

332,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

290,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

191,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

238,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

238,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE8

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

387,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

387,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

387,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

387,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

361,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

361,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

361,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

361,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

358,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

332,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

290,000
12 Ghế phụ GP

144,000
13 Ngồi cứng NC

170,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

238,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

238,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE6

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE22

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

620,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

620,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

538,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

538,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

531,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

461,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

384,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

263,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

308,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

320,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

320,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

308,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE22

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

380,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

380,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

351,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

351,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

351,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

326,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

285,000
8 Ngồi cứng NC

168,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

188,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

234,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

234,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE10

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SNT2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1

570,000
2 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1v

570,000
3 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2

520,000
4 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2v

520,000
5 Nằm khoang6 điều hòa T1VIP BnLvT1

512,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP BnLvT2

443,000
7 Nằm khoang6 điều hòa T3VIP BnLvT3

385,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML56

313,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56V

313,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SNT2

Bảng giá Vé Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

648,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

648,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

587,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

587,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,236,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

587,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

516,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

480,000
9 Ghế phụ GP

238,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

346,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

346,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Tháp Chàm hoặc qua điện thoại 0251 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Tháp Chàm và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Tháp Chàm.

Sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Biên Hòa Tháp Chàm của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Đại lý bán vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Liên hệ đặt ve tau Biên Hòa Tháp Chàm trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Biên Hòa Tháp Chàm

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023