Đường sắt Nghệ Tĩnh đề ra kế hoạch tăng 17% lợi nhuận năm 2020

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (UPCoM: NTR) dự kiến.mang về hơn 140 tỷ đồng doanh thu tăng 13% và hơn 3.6 tỷ đồng lãi sau thuế tăng 17% trong năm 2020.

Năm 2020, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR) được giao chỉ tiêu sản xuất công ích hơn 132 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối năm 2019. Còn về sản xuất ngoài công ích, Công ty cho biết sẽ tìm kiếm, khai thác thêm công trình ngoài, tuy nhiên công tác.này có thể sẽ gặp thách thức lớn do cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu lợi nhuận năm dự kiến bị ảnh hưởng.bởi việc năm 2020 tăng 5,5 % mức lương tối thiểu vùng so với năm 2019. Các yếu tố như chế độ bảo hiểm, công đoàn, chế độ tiền lương… tương ứng cũng sẽ tăng theo.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR dự kiến diễn ra vào ngày 20/05.

Theo tài liệu họp, ban lãnh đạo NTR đề ra kế hoạch thu về hơn 140 tỷ đồng doanh thu.năm 2020, trong đó sản xuất công ích đạt hơn 120 tỷ đồng và doanh thu ngoài công ích là 20 tỷ đồng. Lãi sau ước tính đạt 3.63 tỷ đồng và cổ tức chi trả vào mức 12.5%. Như vậy, kế hoạch của NTR tăng 13% về doanh thu và 17% về lợi nhuận so với kết quả năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của NTR. Đvt: Tỷ đồng
Đường sắt Nghệ Tĩnh đề ra kế hoạch tăng 17% lợi nhuận năm 2020Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR
Kết quả kinh doanh năm 2019 của NTR
Đường sắt Nghệ Tĩnh đề ra kế hoạch tăng 17% lợi nhuận năm 2020Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR

 

Cùng vetau.alltours.vn cập nhật tin tức về vé tàu, đường sắt, giao thông mỗi ngày !!!

 

Viết một bình luận

0335 023 023