Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang gần 1.800 tỷ đồng

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Ban Quản lý dự án 85 vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 9 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang được mời thầu.

Gói thầu số 9 được tổ chức đấu thầu rộng rãi toàn quốc, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Số tiền bảo đảm dự thầu được Bên mời thầu công bố là 4 tỷ đồng, giá gói thầu là 209,6 tỷ đồng. 

Điều kiện lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 9 bao gồm các hạng mục đầu tư cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên đường sắt 4 khu gian gồm: Khu gian Sa Lung – Tiên An; Hà Thanh – Đông Hà; Văn Xá – Huế; Huế – Hương Thủy. Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 227 tỷ đồng trong 3 năm (2017 – 2019).

Về kinh nghiệm, HSMT yêu cầu trong vòng 10 năm trở lại đây, nhà thầu độc lập hoặc liên danh phải hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng thi công xây dựng công trình giao thông đường sắt (gồm: công trình nâng cấp, cải tạo hoặc sửa chữa tuyến đường sắt đang khai thác) từ cấp II trở lên trong điều kiện vừa thi công vừa chạy tàu; có giá trị phần nhà thầu đảm nhận (hoặc tổng giá trị phần công việc mà các thành viên liên danh đảm nhận) thực hiện trong hợp đồng ≥ 132 tỷ đồng. Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của Gói thầu với tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 15 tháng, thời gian dự kiến hoàn thành Gói thầu là năm 2021.

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang gần 1.800 tỷ
Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang gần 1.800 tỷ

Các gói thầu thuộc Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Dự án trên đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 503/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2020 với tổng mức đầu tư là 1.799,9 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án gồm 16 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu thi công xây lắp chính sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý II/2020. Ngoài Gói thầu số 09, thời gian tới sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 8 Thi công xây dựng hạng mục gồm: công trình ga mở mới, kéo dài đường ga, mái che – ke ga, hàng rào, đường gom và các công trình trên tuyến (giá gói thầu là 357,9 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến; cải tuyến 1 đoạn đường cong tại Km1040+286 thuộc tỉnh Quảng Nam, Bình Định (giá gói thầu là 219,78 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Thi công xây dựng hạng mục gia cố công trình hầm số 1, số 2, số 3, Phủ Cũ và Chí Thạnh (giá gói thầu là 280,5 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Thi công xây dựng hạng mục gia cố công trình hầm Babonneau (giá gói thầu là 320,3 tỷ đồng); Gói thầu số 13 Thi công xây dựng hạng mục gia cố công trình hầm Vũng Rô 1, Vũng Rô 2, Vũng Rô 4 và Bãi Gió (giá gói thầu là 170,8 tỷ đồng).

 

Cùng vetau.alltours.vn cập nhật tin tức về vé tàu, đường sắt, giao thông mỗi ngày !!!

Viết một bình luận

0335 023 023