Ga Phố Lu

Ga Phố Lu là một điểm của đường sắt Hà Nội – Lào Cai và nối với ga Cầu Nhô với ga Lạng. Từ ga Phố Lu, hành khách có thể đón tàu đi đến các ga Bảo Hà, Lang Khay, Trái Hút, Mậu A, Yên Bái, Ấm Thượng, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Viên, Gia Lâm và Hà Nội.

Đọc tiếp

0335 023 023