Vé Tàu từ ga Nha Trang đi Bình Thuận

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Nha Trang đi Bình Thuận có giá khoảng 224,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 236Km với tần suất 7 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Nha Trang đi Bình Thuận, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Bình Thuận.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Bình Thuận, danh sách các tàu chạy từ Ga Nha Trang đi Ga Bình Thuận và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Ga Nha Trang

Để đi qua 236Km đường sắt từ Ga Nha Trang đi Bình Thuận, tàu chạy hết khoảng 4 Giờ 6 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Nha Trang đi Bình Thuận có số hiệu: SE7 , SE5 , SNT5 , SE9 , SE21 , SE3 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Nha Trang đi Bình Thuận 

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Bình Thuận Tổng thời gian
Tàu SE7 08:39 12:28 3 Giờ 49 phút
Tàu SE5 10:51 15:07 4 Giờ 16 phút
Tàu SNT5 12:40 17:17 4 Giờ 37 phút
Tàu SE9 18:19 22:26 4 Giờ 7 phút
Tàu SE21 20:43 01:46 5 Giờ 3 phút
Tàu SE3 21:12 01:08 3 Giờ 56 phút
Tàu SE1 22:26 02:32 4 Giờ 6 phút

Giá vé tàu từ ga Nha Trang đi Bình Thuận

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 224,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Nha Trang tới Bình Thuận mỗi ngày.

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

289,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

289,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

270,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

270,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

267,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

248,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

228,000
8 Ghế phụ GP

115,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

149,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

183,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

183,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE7

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

289,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

289,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

289,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

289,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

269,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

269,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

269,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

269,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

267,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

248,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

228,000
12 Ghế phụ GP

115,000
13 Ngồi cứng NC

134,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

183,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

183,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE5

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SNT5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

297,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

297,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

270,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

270,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

268,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

233,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

215,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML

170,000
9 Ngồi mềm điều hòa NMLV

170,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SNT5

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

283,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

283,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

262,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

262,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

263,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

244,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

224,000
8 Ghế phụ GP

114,000
9 Ngồi cứng NC

132,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

180,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

180,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE9

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

337,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

337,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

294,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

294,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

290,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

254,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

224,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

175,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

201,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

208,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

208,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

201,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE21

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

357,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

357,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

328,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

328,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

324,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

287,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

268,000
8 Ghế phụ GP

154,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

224,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

224,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE3

Bảng giá Vé Nha Trang Bình Thuận của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

357,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

357,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

324,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

324,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

684,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

324,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

287,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

268,000
9 Ghế phụ GP

154,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

224,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

224,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Bình Thuận của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Khánh Hòa, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nha Trang Bình Thuận online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Nha Trang đi Bình Thuận hoặc qua điện thoại 0258 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Bình Thuận và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nha Trang Đến Ga Bình Thuận.

Sau khi đặt vé tàu Nha Trang Bình Thuận online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Nha Trang Bình Thuận qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Nha Trang Bình Thuận. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Nha Trang Bình Thuận của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Đại lý bán vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0258 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Bình Thuận toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0258 7 305 305

Vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Liên hệ đặt ve tau Nha Trang Bình Thuận trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Nha Trang Bình Thuận giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Nha Trang Bình Thuận

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023