Vé Tàu từ ga Nam Định đi Đông Hà

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Nam Định đi Đông Hà có giá khoảng 479,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 535Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Nam Định đi Đông Hà, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0228 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Nam Định đi Đông Hà.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nam Định Đông Hà, danh sách các tàu chạy từ Ga Nam Định đi Ga Đông Hà và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Nam Định Đông Hà

Ga Nam Định

Để đi qua 535Km đường sắt từ Ga Nam Định đi Đông Hà, tàu chạy hết khoảng 9 Giờ 40 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Nam Định đi Đông Hà có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Nam Định đi Đông Hà 

Tên tàu Ga Nam Định Ga Đông Hà Tổng thời gian
Tàu SE7 07:42 18:32 10 Giờ 50 phút
Tàu SE5 10:45 21:08 10 Giờ 23 phút
Tàu SE9 16:27 03:25 10 Giờ 58 phút
Tàu SE3 21:13 07:15 10 Giờ 2 phút
Tàu SE19 21:50 08:11 10 Giờ 21 phút
Tàu SE1 23:59 09:39 9 Giờ 40 phút

Giá vé tàu từ ga Nam Định đi Đông Hà

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 479,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Nam Định tới Đông Hà mỗi ngày.

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

726,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

756,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

677,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

707,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

669,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

618,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

536,000
8 Ghế phụ GP

233,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

324,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

415,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

425,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE7

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

726,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

726,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

756,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

756,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

674,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

674,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

704,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

704,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

669,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

618,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

536,000
12 Ghế phụ GP

233,000
13 Ngồi cứng NC

284,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

415,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

425,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE5

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

712,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

742,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

655,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

685,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

656,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

606,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

526,000
8 Ghế phụ GP

239,000
9 Ngồi cứng NC

279,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

407,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

417,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE9

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

757,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

787,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

694,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

724,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

685,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

602,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

559,000
8 Ghế phụ GP

304,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

469,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

479,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE3

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE19

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

655,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

700,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

730,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

685,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

600,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

640,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

670,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

630,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,335,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

585,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

550,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

460,000
13 Ghế phụ GP

232,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

465,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

475,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE19

Bảng giá Vé Nam Định Đông Hà của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

757,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

757,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

787,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

787,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

685,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

685,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

715,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

715,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,455,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

685,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

602,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

559,000
13 Ghế phụ GP

304,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

469,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

479,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Đông Hà của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Nam Định Đông Hà

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Nam Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Nam Định Đông Hà online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Nam Định đi Đông Hà hoặc qua điện thoại 0228 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nam Định, ga đến: Đông Hà và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Nam Định Đến Ga Đông Hà.

Sau khi đặt vé tàu Nam Định Đông Hà online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nam Định Đông Hà

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Nam Định Đông Hà qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Nam Định Đông Hà. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Nam Định Đông Hà của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Nam Định Đông Hà

Đại lý bán vé tàu Nam Định Đông Hà

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Nam Định hoặc ra Ga Nam Định mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0228 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nam Định Đông Hà toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0228 7 305 305

Vé tàu Nam Định Đông Hà

Liên hệ đặt ve tau Nam Định Đông Hà trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Nam Định Đông Hà giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Nam Định Đông Hà

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023