skip to Main Content

Vé tàu từ Ga Đồng Hới đi Thanh Hoá có giá khoảng 325,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 347Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đồng Hới đi Thanh Hoá, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0232 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đồng Hới đi Thanh Hoá.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đồng Hới Thanh Hoá, danh sách các tàu chạy từ Ga Đồng Hới đi Ga Thanh Hoá và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Ga Đồng Hới

Để đi qua 347Km đường sắt từ Ga Đồng Hới đi Thanh Hoá, tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 34 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đồng Hới đi Thanh Hoá có số hiệu: SE20 , SE8 , SE6 , SE10 , SE4 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đồng Hới đi Thanh Hoá 

Tên tàu Ga Đồng Hới Ga Thanh Hoá Tổng thời gian
Tàu SE20 00:53 07:58 7 Giờ 5 phút
Tàu SE8 04:55 11:53 6 Giờ 58 phút
Tàu SE6 08:42 15:30 6 Giờ 48 phút
Tàu SE10 16:25 00:05 7 Giờ 40 phút
Tàu SE4 18:40 01:17 6 Giờ 37 phút
Tàu SE2 19:40 02:14 6 Giờ 34 phút

Giá vé tàu từ ga Đồng Hới đi Thanh Hoá

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 325,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đồng Hới tới Thanh Hoá mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

385,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

420,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

450,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

415,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

365,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

395,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

425,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

395,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

810,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

345,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

325,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

275,000
13 Ghế phụ GP

160,000
14 Ngồi cứng điều hòa NCL

215,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

270,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

280,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE20

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

505,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

535,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

472,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

502,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

466,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

431,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

376,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

293,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

303,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE8

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

505,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

505,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

535,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

535,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

470,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

470,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

500,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

500,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

466,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

431,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

376,000
12 Ghế phụ GP

178,000
13 Ngồi cứng NC

213,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

293,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

303,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE6

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

496,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

526,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

457,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

487,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

457,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

423,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

369,000
8 Ngồi cứng NC

210,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

236,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

287,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

297,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE10

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

512,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

542,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

470,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

500,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

464,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

409,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

381,000
8 Ghế phụ GP

218,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

315,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

325,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE4

Bảng giá Vé Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

512,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

512,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

542,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

542,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

463,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

463,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

493,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

493,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

993,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

464,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

409,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

381,000
13 Ghế phụ GP

218,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

315,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

325,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Quảng Bình, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đồng Hới đi Thanh Hoá hoặc qua điện thoại 0232 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đồng Hới, ga đến: Thanh Hoá và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đồng Hới Đến Ga Thanh Hoá.

Sau khi đặt vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đồng Hới Thanh Hoá của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Đại lý bán vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đồng Hới hoặc ra Ga Đồng Hới mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0232 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0232 7 305 305

Vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

Liên hệ đặt ve tau Đồng Hới Thanh Hoá trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đồng Hới Thanh Hoá

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
Vetau.Alltours.Vn của trung tâm thông tin du lịch Alltours
Nằm ở 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Vì vậy khi liên hệ với chúng tôi bạn có được Vé tàu giá rẻ và chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

FANPAGE
Phòng vé Ga Sài Gòn

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ CHí Minh -  02873 053 053
Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053 
Chi nhánh Nghệ An: 203 Tòa nhà A4 Handico 30, Đại lộ, V.I. Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An - 02387 305 305

Mobile: 0335 023 023
Email: Alltours.vn@gmail.com

0335 023 023