skip to Main Content

Vé tàu từ Ga Đông Hà đi Nam Định có giá khoảng 400,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 535Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đông Hà đi Nam Định, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0233 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đông Hà đi Nam Định.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đông Hà Nam Định, danh sách các tàu chạy từ Ga Đông Hà đi Ga Nam Định và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đông Hà Nam Định

Ga Đông Hà

Để đi qua 535Km đường sắt từ Ga Đông Hà đi Nam Định, tàu chạy hết khoảng 11 Giờ 6 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đông Hà đi Nam Định có số hiệu: SE8 , SE6 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đông Hà đi Nam Định 

Tên tàu Ga Đông Hà Ga Nam Định Tổng thời gian
Tàu SE8 02:56 13:44 10 Giờ 48 phút
Tàu SE6 06:17 17:22 11 Giờ 5 phút
Tàu SE10 14:22 02:13 11 Giờ 51 phút
Tàu SE4 16:46 03:04 10 Giờ 18 phút
Tàu SE2 17:41 03:49 10 Giờ 8 phút
Tàu SE20 22:56 10:02 11 Giờ 6 phút

Giá vé tàu từ ga Đông Hà đi Nam Định

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 400,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đông Hà tới Nam Định mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE8

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

726,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

756,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

677,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

707,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

669,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

618,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

536,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

324,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

415,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV

425,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE8

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE6

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

763,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

763,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

793,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

793,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

708,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

708,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

738,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

738,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

702,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

648,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

563,000
12 Ghế phụ GP

244,000
13 Ngồi cứng NC

297,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

435,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

445,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE6

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE10

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

748,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

778,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

688,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

718,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

689,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

636,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

552,000
8 Ngồi cứng NC

292,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

333,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

427,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

437,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE10

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

757,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

787,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

694,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

724,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

685,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

602,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

559,000
8 Ghế phụ GP

304,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

469,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

479,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE4

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE2

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

757,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

757,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

787,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

787,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

685,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

685,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

715,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

715,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,455,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

685,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

602,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

559,000
13 Ghế phụ GP

304,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56

469,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V

479,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE2

Bảng giá Vé Đông Hà Nam Định của tàu SE20

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

590,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

645,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

675,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

620,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

555,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

610,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

640,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

585,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

1,235,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

530,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

500,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

420,000
13 Ghế phụ GP

228,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

390,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56

405,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V

415,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV

400,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Nam Định của tàu SE20

Hướng dẫn đặt vé tàu Đông Hà Nam Định

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Quảng Trị, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đông Hà Nam Định online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đông Hà đi Nam Định hoặc qua điện thoại 0233 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đông Hà, ga đến: Nam Định và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đông Hà Đến Ga Nam Định.

Sau khi đặt vé tàu Đông Hà Nam Định online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đông Hà Nam Định

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đông Hà Nam Định qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đông Hà Nam Định. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đông Hà Nam Định của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đông Hà Nam Định

Đại lý bán vé tàu Đông Hà Nam Định

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đông Hà hoặc ra Ga Đông Hà mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0233 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đông Hà Nam Định toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0233 7 305 305

Vé tàu Đông Hà Nam Định

Liên hệ đặt ve tau Đông Hà Nam Định trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đông Hà Nam Định giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đông Hà Nam Định

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức của Đường sắt Việt Nam, với hệ thống đặt vé tàu trực tuyến tại
Vetau.Alltours.Vn của trung tâm thông tin du lịch Alltours
Nằm ở 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi, Có chính sách ưu đãi khi mua vé đoàn, mua vé thường xuyên.
Vì vậy khi liên hệ với chúng tôi bạn có được Vé tàu giá rẻ và chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

FANPAGE
Phòng vé Ga Sài Gòn

Trụ sở chính: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ CHí Minh -  02873 053 053
Chi nhánh Hà Nội: 16 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 02473 053 053 
Chi nhánh Nghệ An: 203 Tòa nhà A4 Handico 30, Đại lộ, V.I. Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An - 02387 305 305

Mobile: 0335 023 023
Email: Alltours.vn@gmail.com

0335 023 023