Vé Tàu từ ga Diêu Trì đi Tháp Chàm

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Diêu Trì đi Tháp Chàm có giá khoảng 283,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 312Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Diêu Trì đi Tháp Chàm, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Tháp Chàm.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Tháp Chàm, danh sách các tàu chạy từ Ga Diêu Trì đi Ga Tháp Chàm và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Ga Diêu Trì

Để đi qua 312Km đường sắt từ Ga Diêu Trì đi Tháp Chàm, tàu chạy hết khoảng 5 Giờ 12 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Diêu Trì đi Tháp Chàm có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Diêu Trì đi Tháp Chàm 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Tháp Chàm Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 10:10 5 Giờ 38 phút
Tàu SE5 07:00 12:40 5 Giờ 40 phút
Tàu SE9 13:56 20:07 6 Giờ 11 phút
Tàu SQN1 15:15 21:47 6 Giờ 32 phút
Tàu SE21 16:15 22:17 6 Giờ 2 phút
Tàu SE3 17:31 22:43 5 Giờ 12 phút

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Tháp Chàm

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 283,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Diêu Trì tới Tháp Chàm mỗi ngày.

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

338,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

368,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

316,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

346,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

313,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

290,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

254,000
8 Ghế phụ GP

140,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

184,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

229,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

239,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE7

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

338,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

338,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

368,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

368,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

314,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

314,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

344,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

344,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

313,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

290,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

254,000
12 Ghế phụ GP

140,000
13 Ngồi cứng NC

165,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

229,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

239,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE5

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

346,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

376,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

320,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

350,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

320,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

296,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

260,000
8 Ghế phụ GP

142,000
9 Ngồi cứng NC

168,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

234,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

234,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE9

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SQN1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

360,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

390,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

324,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

354,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

323,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

280,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

246,000
8 Ghế phụ GP

123,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

162,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

207,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

217,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SQN1

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

415,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

445,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

362,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

392,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

356,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

311,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

261,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

219,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

243,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

252,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

262,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

253,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE21

Bảng giá Vé Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

419,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

449,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

386,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

416,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

380,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

336,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

313,000
8 Ghế phụ GP

191,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

273,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

283,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm của tàu SE3

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Tháp Chàm hoặc qua điện thoại 0256 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Tháp Chàm và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Tháp Chàm.

Sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Diêu Trì Tháp Chàm của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0256 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0256 7 305 305

Vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Tháp Chàm trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Diêu Trì Tháp Chàm

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023