Vé Tàu từ ga Diêu Trì đi Nha Trang

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Diêu Trì đi Nha Trang có giá khoảng 218,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 219Km với tần suất 7 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Diêu Trì đi Nha Trang, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0256 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Nha Trang.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Diêu Trì Nha Trang, danh sách các tàu chạy từ Ga Diêu Trì đi Ga Nha Trang và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Ga Diêu Trì

Để đi qua 219Km đường sắt từ Ga Diêu Trì đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng 3 Giờ 28 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Diêu Trì đi Nha Trang có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SQN1 , SE21 , SE3 , SE1 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Diêu Trì đi Nha Trang 

Tên tàu Ga Diêu Trì Ga Nha Trang Tổng thời gian
Tàu SE7 04:32 08:24 3 Giờ 52 phút
Tàu SE5 07:00 10:44 3 Giờ 44 phút
Tàu SE9 13:56 18:04 4 Giờ 8 phút
Tàu SQN1 15:15 19:26 4 Giờ 11 phút
Tàu SE21 16:15 20:36 4 Giờ 21 phút
Tàu SE3 17:31 21:05 3 Giờ 34 phút
Tàu SE1 18:51 22:19 3 Giờ 28 phút

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Nha Trang

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 218,000 đồng Với 7 chuyến tàu chạy từ Diêu Trì tới Nha Trang mỗi ngày.

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

246,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

246,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

231,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

231,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

238,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

223,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

198,000
8 Ghế phụ GP

110,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

141,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

173,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

173,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE7

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

246,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

246,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

246,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

246,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

230,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

230,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

230,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

230,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

238,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

223,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

198,000
12 Ghế phụ GP

110,000
13 Ngồi cứng NC

128,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

173,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

173,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE5

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

251,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

251,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

233,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

233,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

233,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

227,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

201,000
8 Ghế phụ GP

112,000
9 Ngồi cứng NC

130,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

176,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

176,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE9

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SQN1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

262,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

262,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

237,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

237,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

236,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

216,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

190,000
8 Ghế phụ GP

68,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

126,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

157,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

157,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SQN1

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

300,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

300,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

263,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

263,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

259,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

238,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

202,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

165,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

190,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

196,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

196,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

190,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE21

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

316,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

316,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

291,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

291,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

287,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

255,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

238,000
8 Ghế phụ GP

151,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

218,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

218,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE3

Bảng giá Vé Diêu Trì Nha Trang của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

316,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

316,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

287,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

287,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

602,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

287,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

255,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

238,000
9 Ghế phụ GP

151,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

218,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

218,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Nha Trang của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Bình Định, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Diêu Trì đi Nha Trang hoặc qua điện thoại 0256 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Diêu Trì, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Diêu Trì Đến Ga Nha Trang.

Sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Diêu Trì Nha Trang. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Diêu Trì Nha Trang của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Đại lý bán vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Diêu Trì hoặc ra Ga Diêu Trì mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0256 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Diêu Trì Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0256 7 305 305

Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Liên hệ đặt ve tau Diêu Trì Nha Trang trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Diêu Trì Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Diêu Trì Nha Trang

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023