Vé Tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Vé tàu từ Ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi có giá khoảng 139,000 đồng. Khoảng cách giữa 2 ga là 137Km với tần suất 6 đoàn tàu/Ngày đón trả khách từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, Hành khách đi tàu có thể mua vé qua điện thoại 0236 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi, danh sách các tàu chạy từ Ga Đà Nẵng đi Ga Quảng Ngãi và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi…

Vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Ga Đà Nẵng

Để đi qua 137Km đường sắt từ Ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, tàu chạy hết khoảng 2 Giờ 53 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi có số hiệu: SE5 , SE9 , SE21 , SE3 , SE1 , SE7 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi 

Tên tàu Ga Đà Nẵng Ga Quảng Ngãi Tổng thời gian
Tàu SE5 01:21 03:51 2 Giờ 30 phút
Tàu SE9 07:50 10:30 2 Giờ 40 phút
Tàu SE21 09:55 13:04 3 Giờ 9 phút
Tàu SE3 11:25 14:22 2 Giờ 57 phút
Tàu SE1 13:45 15:56 2 Giờ 11 phút
Tàu SE7 22:36 01:29 2 Giờ 53 phút

Giá vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 139,000 đồng Với 6 chuyến tàu chạy từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi mỗi ngày.

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE5

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

209,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

209,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

209,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

209,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

196,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

196,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

196,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

196,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

195,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

183,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

163,000
12 Ghế phụ GP

60,000
13 Ngồi cứng NC

102,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML

133,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV

133,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE5

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE9

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

205,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

205,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

192,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

192,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

192,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

180,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

160,000
8 Ghế phụ GP

58,000
9 Ngồi cứng NC

100,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

131,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

131,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE9

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE21

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

209,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

209,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

185,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

185,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

183,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

164,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

142,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL

118,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML

134,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

138,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

138,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV

134,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE21

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE3

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

242,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

242,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

234,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

234,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

231,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

207,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

195,000
8 Ghế phụ GP

122,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56

173,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V

173,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE3

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE1

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M

251,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv

251,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M

239,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv

239,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M

692,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M

239,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M

214,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M

200,000
9 Ghế phụ GP

126,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56

178,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V

178,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE1

Bảng giá Vé Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE7

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1

218,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v

218,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2

206,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v

206,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1

204,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2

190,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3

170,000
8 Ghế phụ GP

62,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL

115,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML

139,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV

139,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi của tàu SE7

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi hoặc qua điện thoại 0236 7 305 305 .

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Quảng Ngãi và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Đà Nẵng Đến Ga Quảng Ngãi.

Sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đà Nẵng Quảng Ngãi của quý khách.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Đại lý bán vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Việc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0236 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

Vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Quảng Ngãi trên toàn quốc

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua Vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Ban do duong sat

Viết một bình luận

0335 023 023