Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang gần 1.800 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án 85 vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 9 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM. Đây là gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nha Trang được mời thầu.

Đọc tiếp

0335 023 023