Kế hoạch khai thác lại vận tải đường sắt

4.5/5 - (86) lượt đánh giá

Việc khôi phục lại hoạt động của tàu hỏa, xe khách liên tỉnh, đường thủy nội địa, chở khách ra đảo được Bộ Giao thông vận tải đề xuất thực hiện theo các giai đoạn trong tình hình dịch COVID-19.

Kế hoạch chạy lại tàu
Kế hoạch chạy lại tàu

Các phương án này được Bộ Giao thông vận tải đưa ra trong văn bản vừa gửi các bộ, UBND các tỉnh xin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực vận tải trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về nguyên tắc, tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện mức độ bình thường mới: tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường.

Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16: không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại đây. Các sân bay, ga đường sắt tại địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi, đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị số 16.

Tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15, chị thị số 19: tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ % phương tiện kinh doanh vận tải, hành khách của từng phương thức vận tải.

Với đường sắt, số lượng tàu khai thác trên tuyến đường thực hiện theo 4 giai đoạn

Giai đoạn 1 (tối đa 10 ngày kể từ ngày áp dụng kế hoạch)

Số lượng đôi tàu khai thác trên từng tuyến đường sắt không vượt quá 50% so với biểu đồ chạy tàu đã được công bố trước thời điểm có dịch, có giãn cách chỗ trên tàu (không giãn cách đối với toa giường nằm);

Giai đoạn 2 (tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1)

Số lượng đôi tàu khai thác trên từng tuyến đường sắt không vượt quá 70% so với biểu đồ chạy tàu đã được công bố trước thời điểm có dịch, có giãn cách chỗ trên tàu (không giãn cách đối với toa giường nằm);

Giai đoạn 3 (thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2)

Số lượng đôi tàu khai thác trên từng tuyến đường sắt không vượt quá 70% so với biểu đồ chạy tàu đã được công bố trước thời điểm có dịch, không phải giãn cách chỗ trên tàu;

Giai đoạn 4 (trạng thái bình thường mới)

Được khai thác trở lại bình thường

Trong quá trình thực hiện từng giai đoạn, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương và trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND cấp tỉnh có ga đường sắt (nơi đi, nơi đến), Cục Đường sắt Việt Nam quyết định áp dụng thực hiện một trong các giai đoạn nêu trên.

Điều kiện hành khách đi trên các phương tiện

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến 2 phương án:

Phương án 1: Hành khách khi đi trên phương tiện vận tải (đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang giãn cách theo chỉ thị số 15, 19) phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” và quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với người tham gia giao thông của Bộ Y tế.

Phương án 2: Hành khách khi đi trên phương tiện vận tải (đi, đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15, 19) thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” và đáp ứng một trong các tiêu chí:

Đã tiêm đủ liều vắc xin, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện; có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng; người đã mắc và khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá 6 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện theo quy định của ngành y tế; người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

Điều kiện tài xế, nhân viên phục vụ trên xe khách, tàu hỏa, phương tiện đường thủy

Kế hoạch chạy lại tàu
Nhân viên phục vụ trên tàu phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”

Phương án 1: tài xế, thuyền viên, nhân viên phục vụ trên xe, tàu phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K” và quy định đối với người tham gia giao thông về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Phương án 2: Thực hiện nghiêm “Nguyên tắc 5K”; đáp ứng một trong các tiêu chí sau: người đã tiêm đủ liều vắc xin trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện, có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng; người đã mắc và khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh không quá 6 tháng tính đến thời điểm đi trên phương tiện của ngành Y tế theo quy định;

Người có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) hoặc theo thời hạn khác do Bộ Y tế quy định.

Nhận thông báo mở lại đường bay bằng cách add zalo hoặc liên hệ 0335 023 023

Nguồn: Tổng hợp

Viết một bình luận

0335 023 023