Vé tàu Núi Thành Mỹ Trạch

Vé tàu Núi Thành Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 449.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0765 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Núi Thành Mỹ Trạch khoảng cách 325 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu … Đọc tiếp

Vé tàu Nha Trang Mỹ Trạch

Vé tàu Nha Trang Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 1.024.000 đồng tuỳ leo từng loại ghế ngồi hay loại tàu. Liên hệ 0856 256 256 để biết thêm chi tiết. Đoạn Nha Trang Mỹ Trạch khoảng cách 750 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu … Đọc tiếp

Vé tàu Trà Kiệu Mỹ Trạch

Vé tàu Trà Kiệu Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 426.000 đồng tuỳ vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0765 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Trà Kiệu Mỹ Trạch khoảng cách 260 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 6 … Đọc tiếp

Vé tàu Quảng Ngãi Mỹ Trạch

Vé tàu Quảng Ngãi Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng tới 605.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0829 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Quảng Ngãi Mỹ Trạch khoảng cách 363 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu … Đọc tiếp

Vé tàu Suối Kiết Mỹ Trạch

Vé tàu Suối Kiết Mỹ Trạch có giá giao động từ khoảng 578.000 đồng đến 1.185.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0383 083 083 để biết thêm chi tiết. Đoạn Suối Kiết Mỹ Trạch khoảng cách 1038 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy … Đọc tiếp

Vé tàu Yên Trung Mỹ Trạch

Vé tàu Yên Trung Mỹ Trạch có giá giao động từ 147.000 đồng đến 422.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loại tàu . Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Yên Trung Mỹ Trạch khoảng cách 225 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu … Đọc tiếp

Vé tàu Tuy Hoà Mỹ Trạch

Vé tàu Tuy Hoà Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 848.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0765 302 302 để biết thêm chi tiết. Nhận vé điện tử, thanh toán chuyển khoản. Chỉ cần ra ga trước giờ tàu chạy 30 phút để làm thủ … Đọc tiếp

Vé tàu Long Khánh Mỹ Trạch

Vé tàu Long Khánh Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 1.181.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loạ tàu. Liên hệ 0383 083 083 để biết thêm chi tiết. Đoạn Long Khánh Mỹ Trạch khoảng cách 1084 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 22 … Đọc tiếp

Vé tàu Biên Hòa Mỹ Trạch

Vé tàu Biên Hòa Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến1.214.000 đông tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Biên Hòa Mỹ Trạch khoảng cách 1132 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 23 … Đọc tiếp

Vé tàu Bồng Sơn Mỹ Trạch

Vé tàu từ Bồng Sơn đi Mỹ Trạch của 1 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0765 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Bồng Sơn Mỹ Trạch khoảng cách 452 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 9 giờ 55 phút. Số điện thoại ga Bồng Sơn Tổng đài bán vé Ga … Đọc tiếp

0335 023 023