Vé tàu Long Khánh Mỹ Trạch

Vé tàu Long Khánh Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 1.181.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loạ tàu. Liên hệ 0383 083 083 để biết thêm chi tiết. Đoạn Long Khánh Mỹ Trạch khoảng cách 1084 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 22 … Đọc tiếp

Vé tàu Biên Hòa Mỹ Trạch

Vé tàu Biên Hòa Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến1.214.000 đông tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Biên Hòa Mỹ Trạch khoảng cách 1132 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 23 … Đọc tiếp

Vé tàu Bồng Sơn Mỹ Trạch

Vé tàu từ Bồng Sơn đi Mỹ Trạch của 1 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0765 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Bồng Sơn Mỹ Trạch khoảng cách 452 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 9 giờ 55 phút. Số điện thoại ga Bồng Sơn Tổng đài bán vé Ga … Đọc tiếp

Vé tàu Bỉm Sơn Mỹ Trạch

Vé tàu Bỉm Sơn Mỹ Trạch có giá vé giao động từ 216.000 đồng đến 697.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Bỉm Sơn Mỹ Trạch khoảng cách 424 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy … Đọc tiếp

Vé tàu Chợ Sy Mỹ Trạch

Vé tàu Chợ Sy Mỹ Trạch có giá giao động từ 142.000 đồng đến 414.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0919 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Chợ Sy Mỹ Trạch khoảng cách 286 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu … Đọc tiếp

Vé tàu Đông Hà Mỹ Trạch

Vé tàu Đông Hà Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 133.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loại tàu. Liên hệ 0919 302 302 để biết thêm chi tiết. Đoạn Đông Hà Mỹ Trạch khoảng cách 57 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 1 … Đọc tiếp

Vé tàu Diêu Trì Mỹ Trạch

Vé tàu Diêu Trì Mỹ Trạch có giá giao động từ 20.000 đồng đến 729.000 đồng tuỳ thuộc vào loại chỗ ngồi và loại tàu. Liên hệ 0383 083 083 để biết thêm chi tiết. Nhận vé điện tử, thanh toán chuyển khoản. Chỉ cần ra ga trước giờ tàu chạy 30 phút để làm thủ … Đọc tiếp

Vé tàu Huế Mỹ Trạch

Vé tàu từ Huế đi Mỹ Trạch của 1 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Huế Mỹ Trạch khoảng cách 123 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 2 giờ 13 phút. Số điện thoại ga Huế Tổng đài bán vé Ga Huế và các … Đọc tiếp

Vé tàu Minh Khôi Mỹ Trạch

Vé tàu Minh Khôi Mỹ Trạch có giá giao động 191.000 đồng đến 622.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loại tàu . Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Minh Khôi Mỹ Trạch khoảng cách 368 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 8 … Đọc tiếp

Vé tàu Minh Lễ Mỹ Trạch

Vé tàu Minh Lễ Mỹ Trạch có giá giao động từ 56.000 đồng đến 161.000 đồng tuỳ thuộc vào loại ghế và loại tàu. Liên hệ 0336 023 023 để biết thêm chi tiết. Đoạn Minh Lễ Mỹ Trạch khoảng cách 83 km được Đường Sắt Việt Nam quản lý. Thời gian chạy tàu 1 giờ 59 phút. Số … Đọc tiếp

0335 023 023